Imperium Moronica

Imperium Moronica är DMFs världsliga och megalomaniska del.

Historik

En solig 8 juni 1994 inför en stor skara moroner utropades Imperium Moronica av DMFs dåvarande ordförande, tillika nuvarande kejsare: Caesar Augustus Moroni Maior Jens Kullenius Victor.

Upptakten var ett förslag till styrelsen i DMF om att förklara krig mot MUF eller Israel. Skrattandes åt varför någon la ett sådant förslag till en rollspelsförening, efterforskades det, och element i föreningen ärorika förflutna[1] framkom. Första gången moronerna gör sitt avstamp är 666 f.Kr. Då samlade en stor moronisk härskare sina plundrade skattkistor på ön Eddystone i Engelska kanalen. Det är sedan tyst om moronerna fram till den normandiska invasionen av England, i vilken moronernas konung Blatifagus III[2] tappert bidrog, och således erhöll oberoende för Eddystone för all framtid. En rejäl moroniskt dryckesfest på ön ska förresten även vara upptakten till stormen som sänkte Spanska armadan. Under victoriansk era sökte sig många moroner till nya koloniala utmarker för att kultivera, och därmed syntes den svenska torftigheten som ett logiskt val, även om de i sin törst senare fann sig tillrätta i landets högborg av kunskap - Lund. Denna bastion där senare ättlingar grundade Den Moroniska Föreningen.

Nyvisa av sin bakgrund formulerades ett ultimatum till Storbritanniens ambassad där moronerna krävde att få Eddystone åter. Detta mot att fyrtornet får stå kvar utan hyra såtillvida Storbritannien själva betalar uppehället för det. Givetvis förstod det kejserliga rådet i sin viset att Storbritannien skulle bli chockerade först, men sen se den historiska nödvändigheten. Därmed fanns kravet formulerat i att utifall inget hördes åter på tre månader, ansågs då att inga meningsskiljaktighet föranlåt och att Storbritannien därmed bekräftat moronernas visa överhöghet och suveränitet över ön. När tiden löpt ut och inget hade hörts, utropade således den nya kejsaren Imperium Moronica.

Organisation

Som alla kejsardömen av rang besitter imperiet en kejsare och en prins, därtill äretunga poster såsom propaganda-, kolonial-, marin-, flyg- och arméminister. Dessa poster är alla på livstid eller tills kejsaren löst ministern från sin post (mestadels via ceremoniell halshuggning).

Imperiet har inget reellt inflytande över DMF såtillvida ingen av de nobla tillhör styrelsen. Däremot anses det gängligt att alla moroner i sin rollspelsmentalitet försöker utvidga, hedra, bedra och/eller intrigera för imperiet efter förmåga och intresse. Såtillvida har en ärad moronisk undersåt utökat imperiet med en grekisk ö av okänt namn.

Förtydliganden

1. ^ De historiska elementen här är helt uppdiktade även om de numera är del av Imperium Moronicas mytologi. De händelser som utspelar sig i modern tid är dock helt sanna.

2. ^ Detta namn valdes för att hedra den främsta av rollspelskampanjer moronerna då spelat, nämligen Svavelvinter